Kontakta

 

Sammankallande för nätverket:

Ingvoldstad Malmgren, Charlotta - genetisk vägledare, Karolinska Universitetssjukhuset
charlotta.ingvoldstad-malmgren@sll.se mobil 0769-49 76 16