Kontakta

 

Sammankallande för nätverket:

Ingvoldstad Malmgren, Charlotta - genetisk vägledare, Karolinska Universitetssjukhuset
info@snif.one mobil 0769-49 76 16