Material

Filmer om metoder och diagnoser

Fosterdiagnostik - hur gör du ditt val?

Vad kan de vanligast förekommande testerna under graviditeten visa?

Ultraljud under graviditeten

NIPT - Cellfritt DNA

Material om specifika diagnoser

Om KUB, NIPT, fostervattensprov och moderkaksprov - en kortfattad information om några av de vanligaste tillstånden som proven kan upptäcka

vad-man-kan-upptacka-kortfattad-info-2019.pdf

Downs syndrom

om-downs-syndrom-rev-2018-07-05.pdf

Klinefelters syndrom

om-klinefelters-syndrom-2019.pdf

Turners syndrom

om-turners-syndrom-2019.pdf

Omfalocele 

omfalocele-hos-fostret-210825.pdf 

Gastroschisis

gastroschisis-hos-fostret-210825.pdf 

Material om metoder

genetiska-ultraljudsmarkorer.pdf

genetiska-analyser-vid-fosterdiagnostik.pdf

Material till dig som fått veta att du väntar ett barn med fosteravvikelse

vad-hander-efter-att-en-fosteravvikelse-konstaterats.pdf

att-vanta-och-foda-barn-dar-avvikelse-hittats.pdf

att-avbryta-graviditeten-efter-att-fosteravvikelse-konstaterats.pdf

Film från Seminarium i Almedalen 2016 i samverkan med Smer

Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken?